Årsrapport iht. NEK 405

No Description

Denne siden skal leses før du trykker på <Neste> Fristen for innsendelse av denne elektroniske årsrapporten er satt til 30.01.2019. Foretaket og de personlige sertifikatinnehaverne i foretaket kan levere felles rapport. - Hvis hver enkelt sertifikatinnehaver leverer egen rapport må likevel foretaket sende oversikt over sertifiserte kontrollører. Rapporten inneholder - oversikt over relevante oppdrag - oversikt over eventuelle klager - bekreftelse på årlig FSE Praktisk informasjon for utfylling av denne rapporten: Du må fylle i alle felt på hver side for å gå videre i rapporten. <Neste> dukker opp når du kan gå videre i rapporten. Du kan når som helst gå tilbake til tidligere sider. For å få registrert din rapport må du trykke <Neste> etter at du er ferdig med siste side. De fleste bruker under 10 minutter på denne rapporten. Imidlertid må enkelte i tillegg til denne rapporten sende en e-post med et par vedlegg til personell@nemko.com. Se mer om dette når du går gjennom rapporten. Lykke til!

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+